مشتریان خود را ذوق زده کنید
برای خود دستیار فروش شبانه روزی داشته باشید


با سامانه ربات ساز کانال شاپ روند فروش را مدیریت
ومحصولات را دریک چشم بهم زدن به فروش برسانید

ساخت فروشگاه

قابلیت های اصلی

هدف ما افزایش فروش شما است به همین دلیل از قابلیت هایی مانند:

کانال شاپ

بهترین راه حل فروش محصولات شما در تلگرام.

SEO Name

همین حالا ربات دستیار فروش خود را بسازید

شمابه این ربات نیاز دارید و این ربات پاسخ گوی تمامی نیاز های شماست

ساخت ربات



نمونه ربات ساخته شده با کانال شاپ
نمونه ربات ساخته شده با کانال شاپ