مشتریان خود را ذوق زده کنید
برای خود دستیار فروش شبانه روزی داشته باشید


با سامانه ربات ساز کانال شاپ روند فروش را مدیریت
ومحصولات را دریک چشم بهم زدن به فروش برسانید

ساخت فروشگاه
@kanalshopBot

قابلیت های اصلی

هدف ما افزایش فروش شما است به همین دلیل از قابلیت هایی مانند:

کانال شاپ

بهترین راه حل فروش محصولات شما در تلگرام.

SEO Name

همین حالا ربات دستیار فروش خود را بسازید

شمابه این ربات نیاز دارید و این ربات پاسخ گوی تمامی نیاز های شماست

ساخت ربات
@kanalshopBotنمونه ربات ساخته شده با کانال شاپ