پیام رسان محبوب خود را به فروشگاه محصولات فروشگاه محصولات دیجیتال سیستم ارتباط با مشتریان(CRM) تبدیل کنید

بدون محدودیت و نگرانی فیلترینگ پیام رسان ها از کانال شاپ استفاده کنید.

کانال شاپ تجربه ای ساده و ناب.