,

آموزش خرید از فروشگاه های ساخته شده توسط کانال شاپ

ثبت نام بازاریاب در سیستم همکاری در فروش محصولات کانال شاپ

همکاری در فروش و دریافت نمایندگی فروشگاه ساز کانال شاپ

,

ساخت ربات فروشگاهی در پیام رسان ایرانی GAPگپ