پیام رسان محبوب خود را به فروشگاه محصولات فروشگاه محصولات دیجیتال سیستم ارتباط با مشتریان(CRM) تبدیل کنید

بدون محدودیت و نگرانی فیلترینگ پیام رسان‌ها‌ از کانال شاپ استفاده کنید.

کانال شاپ، تجربه‌ای ساده و ناب.