ربات ساز فروشگاهی

کانال شاپ اولین فروشگاه ساز رباتی مبتنی بر پیام رسان ها نه نتها در ایران بلکه در سراسر دنیا است

پروژه کانال شاپ ،از ابتدای سال 95 شروع شده و تا کنون در خدمت شما عزیزان بوده است 

امکاناتی که در جداول پایین برای شما دسته بندی شده اند امکانات حال حاضر و آینده کانال شاپ است که میتوانید از آنها استفاده نمایید

امکانات ربات ساز فروشگاهی  کانال شاپ