مشتریان خود را ذوق زده کنید
برای خود دستیار فروش شبانه روزی داشته باشید


با سامانه کانال شاپ در پیام رسان محبوب خود روند فروش را مدیریت
ومحصولات را دریک چشم بهم زدن به فروش برسانید

ساخت فروشگاه در تلگرام
@kanalshopBot

قابلیت های اصلی

هدف ما افزایش فروش شما است به همین دلیل از قابلیت هایی مانند:

کانال شاپ

بهترین راه حل فروش محصولات شما در تلگرام.

SEO Name

همین حالا ربات دستیار فروش خود را بسازید

شمابه این ربات نیاز دارید و این ربات پاسخ گوی تمامی نیاز های شماست

ساخت ربات در تلگرام
@kanalshopBotنمونه ربات ساخته شده در تلگرام